Δευτέρα, Φεβρουάριος 18, 2019
Έχουμε 110 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008

 

Το φροντιστήριο ΆΡΙΣΤΟΝ, προκειμένου να  επιτύχει και να διατηρήσει το επιθυμητό επίπεδο ποιότητάς του, ανταποκρινόμενο συνεχώς στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των μαθητών του και των κηδεμόνων τους, εφαρμόζει τις πολιτικές που αντανακλούν στις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008 "Υπηρεσίες εκπαίδευσης - Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών". Η υιοθέτηση και εφαρμογή αυτού του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ διασφαλίζει τη συνεχή προσήλωση του φροντιστηρίου στην ανάγκη για ανταπόκριση στις ποιοτικές απαιτήσεις των μαθητών.

       

     Η εκπαιδευτική πολιτική ποιότητας του φροντιστηρίου συνίσταται στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που επιτυγχάνεται με :

·   Εξατομικευμένο για κάθε μαθητή εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών και επιδιώξεων

·   Καθιέρωση αντικειμενικών και μετρήσιμων εκπαιδευτικών στόχων με σκοπό την ικανοποίηση

    μαθητών, κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και προσωπικού

·   Συνεχή επιδίωξη για την επίτευξη των στόχων και παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης

·   Διορθωτικές ενέργειες με σκοπό τη συνεχή βελτίωση

 

Το φροντιστήριο λειτουργεί με βάση τις ακόλουθες αρχές :

·   Του απόλυτου σεβασμού της προσωπικότητας μαθητών, κηδεμόνων και συνεργατών,

·   Της αξιοπιστίας

·   Της συνέπειας

·   Της τήρησης των συμφωνηθέντων

·   Της εχεμύθειας

 

Για κάθε μαθητή το φροντιστήριο :

·   Καταγράφει την μαθησιακή του κατάσταση σε κάθε μάθημα με συνδυασμό μεθόδων όπως διαγώνισμα, προφορική εξέταση, ανασκόπηση των επιδόσεών του στο δημόσιο σχολείο ή στο φροντιστήριο σε προηγούμενες εκπαιδευτικές περιόδους, ανταπόκρισή του στα πρώτα μαθήματα στο τμήμα του φροντιστηρίου κλπ. Η καταγραφή αυτή οριστικοποιείται όχι αργότερα από ένα μήνα από την έναρξη των μαθημάτων και πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του τμήματος του μαθητή σε συνεργασία με τους άλλους καθηγητές του

·   Στη συνέχεια, σε συνεργασία με το μαθητή και τον κηδεμόνα του, καταγράφει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και καθορίζει τους εξατομικευμένους βαθμολογικούς στόχους του οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου, ελέγχονται με βάση τις επιδόσεις του στις εξετάσεις του φροντιστηρίου

·   Για την υλοποίηση των στόχων καθορίζει το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το μαθητή

 

          Ορίζεται υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος , που για κάθε μαθητή σε εξατομικευμένη βάση και συνεργαζόμενος με τους υπόλοιπους καθηγητές του τμήματος, παρακολουθεί την πορεία επίτευξης των συμφωνημένων στόχων κάθε μήνα. Σε περιπτώσεις αποκλίσεων, σε συνεργασία με το μαθητή και τον κηδεμόνα, αναλαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες που μπορούν να είναι τροποποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, αναθεώρηση των στόχων κλπ.

           Τα στοιχεία του μαθητή, η μαθησιακή του κατάσταση, οι στόχοι του και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των επιδόσεών του ανά μήνα , καταγράφονται στην καρτέλα του μαθητή, όπου απεικονίζεται γραφικά σε διάγραμμα η όλη πορεία του.

       

 Επίσης   το   φροντιστήριο   ΑΡΙΣΤΟΝ   προβαίνει   στην  αξιολόγηση    των  λειτουργιών  του:

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική ποιότητας του φροντιστηρίου και τους εκπαιδευτικούς στόχους και περιλαμβάνει:

·  Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα των μαθητών κάθε μήνα όπως φαίνεται στην παρακολούθηση επίτευξης στόχων στην καρτέλα μαθητή

·  Το βαθμό ικανοποίησης των μαθητών τρεις φορές κατά τη χειμερινή και μία κατά τη θερινή εκπαιδευτική περίοδο

·  Το βαθμό ικανοποίησης των γονέων / κηδεμόνων κάθε εκπαιδευτική περίοδο

·  Το βαθμό ικανοποίησης των καθηγητών / συνεργατών κάθε εκπαιδευτική περίοδο

 

 

 

 

 

 

Νέα δευτεροβάθμιας

Διαφήμιση
713642
ΣήμεραΣήμερα47
ΕχθέςΕχθές644
ΕβδομάδαΕβδομάδα47
ΜήναςΜήνας11358
ΣύνολοΣύνολο713642

booked.net