Δευτέρα, Φεβρουάριος 18, 2019
Έχουμε 78 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 
τις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση. Όσοι εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού-Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α' διδακτικού εξαμήνου στη γνώση της κολύμβησης. Για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης.


Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών παρακολούθησης των Σχολών αυτών απαιτείται να διαπιστωθεί πριν από την εισαγωγή η ικανότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει κάθε μια από τις συγκεκριμένες Σχολές. Η διαπίστωση αυτή γίνεται με τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις προκηρύξεις που εκδίδονται κάθε χρόνο από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι οικείες προκηρύξεις διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.


Περισσότερες πληροφορίες για τις Σχολές αυτές δίνονται:


― Για τις Στρατιωτικές Σχολές από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού Αθήνας (Σόλωνος 34 - Κολωνάκι) στα τηλέφωνα: για τις σχολές στρατού 210.36.30.081, 210.36.30.579, για τις σχολές ναυτικού: 210.36.30.742, 210.36.30.247 και για τις σχολές της αεροπορίας: 210.36.30.360 και 210.36.30.076 και Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 231.085.00.60, 231.089.33.78 και 231.089.32.38, στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία, καθώς και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.mod.gr.


― Για τις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας από τη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στα τηλέφωνα: 210.69.80.910 και 210.69.28.510, καθώς και από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.


― Για τις Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού από τη Δ/νση Εκπαίδευσης Ναυτικών (τηλ. 210.4124054, 210.4064192) και το Γραφείο Πολίτη (τηλ. 210.41.91.480, 210.41.91.413) (Ακτή Βασιλειάδη - εντός Λιμένα - Πύλη Ε1 - Πειραιάς), καθώς και από τη σχετική ιστοσελίδα και τις ίδιες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

 


ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ


Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία απαιτείται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα που αναφέρονται παρακάτω. Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή.Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ’ τάξης Λυκείου.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας που τους έχει χορηγηθεί από το Λύκειο για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης, δύο (2) μικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφημα από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου. Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι και από ιδιώτη ιατρό. Τα αγωνίσματα και η βαθμολογική κλίμακα των αντιστοίχων επιδόσεων είναι:

 


ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ/400μ. / ΜΗΚΟΣ /ΔΡΟΜΟΣ/ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ/  ΚΟΛYΜΒΗΣΗ
                                                     βάρος σφ. 6κ.  /50 μ. ελεύθερο


20 μέχρι 52" 6.20μ. και άνω 14μ. και άνω μέχρι - 29"
19 52"1 - 52"5 6.19μ. - 6.05μ. 13.99μ. - 13.60μ. 29"1 - 30"0
18 52"6 - 53" 6.04μ. - 5.90μ. 13.59μ. - 13.20μ. 30"1 - 31"0
17 53"1 - 53"5 5.89μ. - 5.75μ. 13.19μ. - 12.80μ. 31"1 - 32"0
16 53"6 - 54" 5.74μ. - 5.60μ. 12.79μ. - 12.40μ. 32"1 - 33"0
15 54"1 - 54"5 5.59μ. - 5.45μ. 12.39μ. - 12.00μ. 33"1 - 34"0
14 54"6 - 55" 5.44μ. - 5.30μ. 11.99μ. - 11.60μ. 34"1 - 35"0
13 55"1 - 55"5 5.29μ. - 5.15μ. 11.59μ. - 11.20μ. 35"1 - 36"0
12 55"6 - 56" 5.14μ. - 5.00μ. 11.19μ. - 10.80μ. 36"1 - 37"0
11 56"1 - 56"5 4.99μ. - 4.85μ. 10.79μ. - 10.40μ. 37"1 - 38"0
10 56"6 - 57" 4.84μ. - 4.70μ. 10.39μ. - 10.00μ. 38"1 - 39"0
9 57"1 - 57"5 4.69μ. - 4.55μ. 9.99μ. - 9.60μ. 39"1 - 40"0
8 57"6 - 58" 4.54μ. - 4.40μ. 9.59μ. - 9.20μ. 40"1 - 41"0
7 58"1 - 58"5 4.39μ. - 4.25μ. 9.19μ. - 8.80μ. 41"1 - 42"0
6 58"6 - 59" 4.24μ. - 4.10μ. 8.79μ. - 8.40μ. 42"1 - 43"0
5 59"1 - 59"5 4.09μ. - 3.95μ. 8.39μ. - 8.00μ. 43"1 - 44"0
4 59"6 - 60" 3.94μ. - 3.80μ. 7.99μ. - 7.60μ. 44"1 - 45"0
3 60"1 - 60"5 3.79μ. - 3.65μ. 7.59μ. - 7.20μ. 45"1 - 46"0
2 60"6 - 61" 3.64μ. - 3.50μ. 7.19μ. - 6.80μ. 46"1 - 47"0
1 61"1 - 61"5 3.49μ. - 3.35μ. 6.79μ. - 6.40μ. 47"1 - 48"0
0 61"6 και άνω 3.34μ. και κάτω 6.39μ. και κάτω 48"1 και άνω
12


ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ/400μ. / ΜΗΚΟΣ /ΔΡΟΜΟΣ/ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ/  ΚΟΛYΜΒΗΣΗ
                                                     βάρος σφ. 6κ.  /50 μ. ελεύθερο


20 μέχρι 26"5 5.15μ. και άνω 11.00μ. και άνω έως 31"0
19 26"6 - 27" 5.14μ. - 5.00μ. 10.99μ. - 10.60μ. 31"1 - 32"0
18 27"1 - 27"5 4.99μ. - 4.85μ. 10.59μ. - 10.20μ. 32"1 - 33"0
17 27"6 - 28" 4.84μ. - 4.70μ. 10.19μ. - 9.80μ. 33"1 - 34"0
16 28"1 - 28"5 4.69μ. - 4.55μ. 9.79μ. - 9.40μ. 34"1 - 35"0
15 28"6 - 29" 4.54μ. - 4.40μ. 9.39μ. - 9.00μ. 35"1 - 36"0
14 29"1 - 29"5 4.39μ. - 4.25μ. 8.99μ. - 8.60μ. 36"1 - 37"0
13 29"6 - 30" 4.24μ. - 4.10μ. 8.59μ. - 8.20μ. 37"1 - 38"0
12 30"1 - 30"5 4.09μ. - 3.95μ. 8.19μ. - 7.80μ. 38"1 - 39"0
11 30"6 - 31" 3.94μ. - 3.80μ. 7.79μ. - 7.40μ. 39"1 - 40"0
10 31"1 - 31"5 3.79μ. - 3.65μ. 7.39μ. - 7.00μ. 40"1 - 41"0
9 31"6 - 32" 3.64μ. - 3.50μ. 6.99μ. - 6.60μ. 41"1 - 42"0
8 32"1 - 32"5 3.49μ. - 3.35μ. 6.59μ. - 6.20μ. 42"1 - 43"0
7 32"6 - 33" 3.34μ. - 3.20μ. 6.19μ. - 5.80μ. 43"1 - 44"0
6 33"1 - 33"5 3.19μ. - 3.05μ. 5.79μ. - 5.40μ. 44"1 - 45"0
5 33"6 - 34" 3.04μ. - 2.90μ. 5.39μ. - 5.00μ. 45"1 - 46"0
4 34"1 - 34"5 2.89μ. - 2.75μ. 4.99μ. - 4.60μ. 46"1 - 47"0
3 34"6 - 35" 2.74μ. - 2.60μ. 4.59μ. - 4.20μ. 47"1 - 48"0
2 35"1 - 35"5 2.59μ. - 2.45μ. 4.19μ. - 3.80μ. 48"1 - 49"0
1 35"6 - 36" 2.44μ. - 2.30μ. 3.79μ. - 3.40μ. 49"1 - 50"0
0 36"1και άνω 2.29μ. και κάτω 3.39μ. και κάτω 50"1 και άνω


Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη. 0 μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων.

 


 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ


α. Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Στο Τμήμα αυτό εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες που υπηρετούν στο Σώμα της Πυροσβεστικής.


β. Οι ενδιαφερόμενοι για τα Τμήματα:


Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζουν ότι στα Τμήματα αυτά δεν μπορεί να φοιτήσει όποιος παρουσιάζει κώφωση- βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου-άρθρωσης ή παθολογική φωνή.


Όσοι εισάγονται στα Τμήματα αυτά υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του Τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το συγκεκριμένο Τμήμα.


Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οφείλουν βάσει του καλλιτεχνικού χαρακτήρα που διέπει τη φύση των οικείων Σπουδών, να διαθέτουν υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, στις ακόλουθες ανά Κατεύθυνση Ειδικεύσεις:
1) Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής:
Μονωδία, Πιάνο, Ακορντεόν, Κιθάρα, Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο, Όμποε, Φλάουτο, Κλαρινέτο, Φαγκότο, Σαξόφωνο, Κόρνο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τούμπα, Κρουστά, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές.
2) Βυζαντινής Μουσικής: Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές.
3) Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής: Ελληνική Παραδοσιακή (Δημοτική) Μουσική,
Ποιητική (Τέχνη της Σύνθεσης - Μελοποιΐα - Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική),
Δημοτικό Τραγούδι - Φωνητική Εκτέλεση Έγχορδα (Λύρα / Βιολί)
Αυλός (Κλαρίνο / Καβάλι / Νέϊ / Φλογέρα / Ζουρνάς / Άσκαυλός),
Νυκτά (Κανονάκι / Ούτι / Λαούτο / Ταμπουρά / Τρίχορδο Μπουζούκι),
Χάλκινα Πνευστά (Τρομπόνι / Κορνέτα / Τρομπέτα),
Κρουστά, Σαντούρι, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές
4) Σύγχρονης Μουσικής:
Σύνθεση, Ακορντεόν.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Κατευθύνσεις, τις Ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειμένων και το διδακτικό προσωπικό, υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος (τηλ. 2310-891281) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: www.uom.gr


- Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πρέπει να γνωρίζουν ότι το Τμήμα παρέχει πτυχία στις εξής κατευθύνσεις:1) Μουσική Σύνθεση, 2)Μουσική Εκτέλεση, 3) Μουσικές Επιστήμες. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να ακολουθήσει την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης, προκειμένου να αποκτήσει πτυχίο με ειδίκευση σε κάποιο μουσικό όργανο, στη μονωδία ή στη μουσική διεύθυνση, οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στο αντικείμενο που σκοπεύει να επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.ionio.gr/depts/music.


Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το Τμήμα αυτό όποιος δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα.


Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αυτού καλύπτει το πρώτο σκέλος των Τουρκικών Σπουδών και δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη για να καλύπτει και το σκέλος των Ασιατικών Σπουδών.


γ. Οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.
Περισσότερες πληροφορίες για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες δίνονται στα τηλέφωνα: 210-6204714 & 8070088 (Αθήνα), 2310-397732 & 301784 (Θεσσαλονίκη), 26530-41281, 42160, 41236 (Βελλά-Ιωάννινα), 2810-232193 & 239123
(Ηράκλειο).

Νέα του φροντιστηρίου

Διαφήμιση
713624
ΣήμεραΣήμερα29
ΕχθέςΕχθές644
ΕβδομάδαΕβδομάδα29
ΜήναςΜήνας11340
ΣύνολοΣύνολο713624

booked.net