Τρίτη, Μάρτιος 19, 2019
Έχουμε 127 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Νέα

Διαβάστε τα νέα της εκπαίδευσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ-Σύντομη παρουσίαση σε video/2011

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008

 

Το φροντιστήριο ΆΡΙΣΤΟΝ, προκειμένου να  επιτύχει και να διατηρήσει το επιθυμητό επίπεδο ποιότητάς του, ανταποκρινόμενο συνεχώς στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των μαθητών του και των κηδεμόνων τους, εφαρμόζει τις πολιτικές που αντανακλούν στις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008 "Υπηρεσίες εκπαίδευσης - Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών". Η υιοθέτηση και εφαρμογή αυτού του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ διασφαλίζει τη συνεχή προσήλωση του φροντιστηρίου στην ανάγκη για ανταπόκριση στις ποιοτικές απαιτήσεις των μαθητών.

       

     Η εκπαιδευτική πολιτική ποιότητας του φροντιστηρίου συνίσταται στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που επιτυγχάνεται με :

·   Εξατομικευμένο για κάθε μαθητή εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών και επιδιώξεων

·   Καθιέρωση αντικειμενικών και μετρήσιμων εκπαιδευτικών στόχων με σκοπό την ικανοποίηση

    μαθητών, κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και προσωπικού

·   Συνεχή επιδίωξη για την επίτευξη των στόχων και παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης

·   Διορθωτικές ενέργειες με σκοπό τη συνεχή βελτίωση

 

Το φροντιστήριο λειτουργεί με βάση τις ακόλουθες αρχές :

·   Του απόλυτου σεβασμού της προσωπικότητας μαθητών, κηδεμόνων και συνεργατών,

·   Της αξιοπιστίας

·   Της συνέπειας

·   Της τήρησης των συμφωνηθέντων

·   Της εχεμύθειας

 

Για κάθε μαθητή το φροντιστήριο :

·   Καταγράφει την μαθησιακή του κατάσταση σε κάθε μάθημα με συνδυασμό μεθόδων όπως διαγώνισμα, προφορική εξέταση, ανασκόπηση των επιδόσεών του στο δημόσιο σχολείο ή στο φροντιστήριο σε προηγούμενες εκπαιδευτικές περιόδους, ανταπόκρισή του στα πρώτα μαθήματα στο τμήμα του φροντιστηρίου κλπ. Η καταγραφή αυτή οριστικοποιείται όχι αργότερα από ένα μήνα από την έναρξη των μαθημάτων και πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του τμήματος του μαθητή σε συνεργασία με τους άλλους καθηγητές του

·   Στη συνέχεια, σε συνεργασία με το μαθητή και τον κηδεμόνα του, καταγράφει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και καθορίζει τους εξατομικευμένους βαθμολογικούς στόχους του οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου, ελέγχονται με βάση τις επιδόσεις του στις εξετάσεις του φροντιστηρίου

·   Για την υλοποίηση των στόχων καθορίζει το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το μαθητή

 

          Ορίζεται υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος , που για κάθε μαθητή σε εξατομικευμένη βάση και συνεργαζόμενος με τους υπόλοιπους καθηγητές του τμήματος, παρακολουθεί την πορεία επίτευξης των συμφωνημένων στόχων κάθε μήνα. Σε περιπτώσεις αποκλίσεων, σε συνεργασία με το μαθητή και τον κηδεμόνα, αναλαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες που μπορούν να είναι τροποποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, αναθεώρηση των στόχων κλπ.

           Τα στοιχεία του μαθητή, η μαθησιακή του κατάσταση, οι στόχοι του και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των επιδόσεών του ανά μήνα , καταγράφονται στην καρτέλα του μαθητή, όπου απεικονίζεται γραφικά σε διάγραμμα η όλη πορεία του.

       

 Επίσης   το   φροντιστήριο   ΑΡΙΣΤΟΝ   προβαίνει   στην  αξιολόγηση    των  λειτουργιών  του:

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική ποιότητας του φροντιστηρίου και τους εκπαιδευτικούς στόχους και περιλαμβάνει:

·  Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα των μαθητών κάθε μήνα όπως φαίνεται στην παρακολούθηση επίτευξης στόχων στην καρτέλα μαθητή

·  Το βαθμό ικανοποίησης των μαθητών τρεις φορές κατά τη χειμερινή και μία κατά τη θερινή εκπαιδευτική περίοδο

·  Το βαθμό ικανοποίησης των γονέων / κηδεμόνων κάθε εκπαιδευτική περίοδο

·  Το βαθμό ικανοποίησης των καθηγητών / συνεργατών κάθε εκπαιδευτική περίοδο

 

 

 

 

 

 

Νέα δευτεροβάθμιας

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 13
ΧείριστοΆριστο 

alt

 

http://www.ariston.gr/images/pdf/odigos_agxous.pdf

Νέα του φροντιστηρίου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 6
ΧείριστοΆριστο 

http://www.ariston.gr/images/pdf/to_neo_lykeio.pdf 

Νέα του φροντιστηρίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ : Η εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 2011

Αξιολόγηση Χρήστη: / 5
ΧείριστοΆριστο 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό πρόσβασης τους με συστημένο ταχυδρομείο από τις 4 Ιουλίου μέχρι τις 22 Ιουλίου 2011 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 22 Ιουλίου) στη διεύθυνση: «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2011» Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την αίτηση εισδοχής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy/fmweb ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου www.cut.ac.cy/studies. Μπορούν επίσης να τις εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, Ηρακλείτου 10, ΤΚ 106 73 Κολωνάκι τηλ. 210 3641 217/218 και το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη - Λεωφ. Νίκης 37, ΤΚ 54622 τηλ. 231 026 0611/625.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων γύρω στις αρχές Αυγούστου 2011 και θα κοινοποιηθούν επίσης τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

Στέγαση

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει Φοιτητική Εστία δυναμικότητας 208 δωματίων, στην Πανεπιστηµιούπολη. Σαράντα (40) συνολικά δωμάτια κατανέμονται σε Ελλαδίτες και Έλληνες της διασποράς προπτυχιακούς κα μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είκοσι δύο (22) από αυτά κατανέμονται σε Πρωτοετείς Προπτυχιακούς Ελλαδίτες και Έλληνες της Διασποράς. (20 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς της Α κατανομής και 2 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς της Β κατανομής). Η κατανομή γίνεται με βάση καθορισμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Ενδεικτικά, το ενοίκιο για δωμάτιο της Φοιτητικής Εστίας κυμαίνεται μεταξύ € 102-136 μηνιαίως. Λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων, το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ετοιμάζει παράλληλα κατάλογο με ανακοινώσεις για ιδιωτικά διαμερίσματα /οικίες προς ενοικίαση.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαχειρίζεται αριθμό διαμερισμάτων/δωματίων σε αυτοτελή κτήρια που λειτουργούν ως μικρές φοιτητικές εστίες, τα οποία διαθέτει σε επιδοτημένες τιμές στους φοιτητές με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Αριθμός διαμερισμάτων/δωματίων διατίθεται ειδικά σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές από Ελλάδα. Ενδεικτικά το ενοίκιο ανέρχεται σε €130-220 το μήνα. Παράλληλα, το Γραφείο Στέγασης παρέχει διευκολύνσεις στους πρωτοετείς φοιτητές από το εξωτερικό, και ειδικότερα από την Ελλάδα, για την εξεύρεση κατοικίας σε διαμερίσματα/οικίες που προσφέρονται από ιδιώτες προς ενοικίαση.

Όσοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές ενδιαφέρονται για διαμονή στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου ή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2011/12, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Στέγασης του κάθε Πανεπιστημίου, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εισδοχής στα Πανεπιστήμια της Κύπρου. Σημειώνεται ότι για διαμονή στη Φ.Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους Ελλαδίτες προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές της 2ης και 3ης κατανομής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Στέγασης εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισδοχής όλων των κατανομών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.ucy.ac.cy/fmweb/Stegasis.htm και www.cut.ac.cy/studies

Υποτροφίες

Κάθε χρόνο, η Kυπριακή Kυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, έξι υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και πέντε υποτροφίες για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.670 περίπου η καθεµιά, µε βάση τη βαθµολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Eξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόµενο εξάµηνο, είναι η εξασφάλιση Σταθµικού Μέσου Όρου τουλάχιστον 6.50 (Λίαν Καλώς).

Σίτιση Φοιτητών

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο δικαιούνται δωρεάν σίτιση για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους.

Τα ημερήσια κουπόνια σίτισης, αξίας €7.00 το ένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δωρεάν διατροφή στα εστιατόρια των Πανεπιστημίων κατά τις εργάσιμες μέρες. Τα κουπόνια παραδίδονται στους δικαιούχους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής και Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης & Ευημερίας αντίστοιχα .

Επιδόματα Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου

Τα επιδόματα του ΚΦΠ, παραχωρούνται από την Κυπριακή Κυβέρνηση υπό μορφή επιδομάτων, προς οικονομική ενίσχυση όλων των προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα.
Αναλυτικότερα τα ετήσια επιδόματα περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Επιδότηση Ενοικίου, μέχρι €2.100,

  2. Επιδότηση Αγοράς Πανεπιστημιακών Βιβλίων, μέχρι €500, και

  3. Επιδότηση Αγοράς Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, μέχρι €500

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Νέα του φροντιστηρίου

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 1 από 3

Έναρξη
Προηγούμενο
1
Διαφήμιση
733265
ΣήμεραΣήμερα177
ΕχθέςΕχθές757
ΕβδομάδαΕβδομάδα934
ΜήναςΜήνας12660
ΣύνολοΣύνολο733265

booked.net