ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

γνωρίστε τη δουλειά μας

«Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις.
Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.»
Maya Angelou