συστημα
επιτυχιασ

Έχουμε τη γνώση και τον τρόπο να βελτιωθείς

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  ΑΠΟ  ΤΟ   « Α Ρ Ι Σ Τ Ο Ν »  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Άριστη επιστημονική κατάρτιση εξειδίκευση και εμπειρία των καθηγητών.

Άριστη  μεταδοτικότητα  των γνώσεών  μας  στους  μαθητές  μας , για  να  κατανοούν και  να  αφομοιώνουν  πραγματικά  όλα  όσα  μαθαίνουν.

♦   Φιλική  διάθεση  των καθηγητών  ώστε  το  μάθημα  να  είναι  ευχάριστο  και αποδοτικό.

 

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ

  Δεν καλλιεργούμε  ψευδή  εικόνα  στο μαθητή και την οικογένεια του για την ένταση  της  απαιτούμενης  προσπάθειας.

  Αναλυτική   ενημέρωση  των  γονέων  για  την επίδοση  του  παιδιού  τους , σε τρείς  προγραμματισμένες  αλλά  και  σε  έκτακτες  κατά  περίπτωση  συναντήσεις.

 

ΤΡΟΠΟΣ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   Στο  ΆΡΙΣΤΟΝ  δουλεύουμε  με  ολιγομελείς  και ομοιογενείς  ομάδες  4 – 6 μαθητών , group 2 ατόμων  αλλά και με  ιδιαίτερα μαθήματα .

  Τest  ολιγόλεπτα  μέσα  στην  τάξη  και  τρίωρα  προγραμματισμένα  διαγωνίσματα σε καθορισμένες περιόδους  όπως επίσης και στις διακοπές των  Χριστουγέννων  και του  Πάσχα  με  υποχρεωτική  συμμετοχή  των  μαθητών ,  ώστε  να  ελέγχεται  περιοδικά  η  επίδοσή  τους .

  Στον  πίνακα  ο καθηγητής  προχωρεί στην εκπαιδευτική  διαδικασία  και  παράλληλα  στο  θρανίο με  αμεσότητα  επικοινωνίας  διασφαλίζει την επαφή με  τους  μαθητές  του.

  Εκτός   από  την  προφορική  παρουσίαση  και  τις   σημειώσεις  του  μαθητή , διανέμουμε τα ΒΙΒΛΙΑ μας ,τα οποία ειναι γραμμένα  από τον εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή,  ώστε να  κατανοείται σε  βάθος το  γνωστικό αντικείμενο ,σε γλώσσα άμεση και κατανοητή.

  Έγκαιρη, πλήρης ολοκλήρωση της ύλης (περί τα μέσα Φεβρουαρίου  για  τη  Γ! Λυκείου) και  αποτελεσματικό  χρονοδιάγραμμα των  επαναλήψεων.

 

ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Ο μαθητής  ανήκει  σ’ ένα  χώρο  όπου  τον  αντιμετωπίζουν ως σημαντικό.

  Οι καθηγητές με τους μαθητές τους έχουν κοινούς στόχους, επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο  ρόλος του καθενός είναι ξεκάθαρος και διακριτός!

  Καλλιεργούμε  την  επαφή  με  το  παιδί  και το  όραμα  της  επιτυχίας  του  στις  εξετάσεις.

♦  Η επαφή του καθηγητή με τους μαθητές του είναι άμεση και υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία τόσο μεταξύ καθηγητή – μαθητή  ,όσο  και  μεταξύ  των  μαθητών.

«Τα παιδιά πρέπει να τα μάθουμε πως να σκέφτονται
και όχι τι να σκέφτονται ».
Margaret Mead