επαγγελματικοσ
προσανατολισμοσ

Γνώση για να αλλάξουμε τον κόσμο.

«Έχω μάθει ότι οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτό που είπατε,
οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτό που κάνατε,
αλλά οι άνθρωποι δεν θα ξεχάσουν ποτέ
πώς τους κάνατε να αισθάνονται».

Μαυα ανgelou

Αναπαραγωγή Βίντεο

 

ΗΛΙΚΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Μαθητές Γυμνασίου,Λυκείου και σε σπουδαστές.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
40 λεπτά
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΧΟΡΗΓΟΥΝ
Ειδικοί θεραπευτές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πιστοποίηση χορήγησης.

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑΙ

αριστον τεστ

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό, έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολι-σμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ). 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της        Γ’ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ της εταιρείας Computer Center, που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Είναι προφανές ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια.

Ειδικότερα, όμως, απευθύνεται:

  • Σε μαθητές Γυμνασίου, προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παραπέρα πορεία τους αλλά διέξοδο και απάντηση σε όσους αντιμετωπίζουν το δίλημμα : Ενιαίο Λύκειο ή ΕΠΑ.Λ;
  • Σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση, στο δίλημμα  επιλογής κατεύθυνσης.
  • Σε μαθητές της Β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα, ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την  αλλαγή της κατεύθυνσης, καθώς και την επιλογή ειδικού και επιλεγόμενου μαθήματος.
  • Σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις αντίστοιχες σπουδές, ώστε με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, να λάβουν με ασφάλεια και σιγουριά, αποφάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.

« Ο λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πετυχαίνουν
είναι ότι ανταλλάσσουν αυτό που περισσότερο θέλουν
μ ’ αυτό που θέλουν εκείνη τη στιγμή .»
Ναπολέων Βοναπάρτης