θεματα προσομοιωσησ

Η τελευταία εξέταση πριν τις Πανελλήνιες

Άριστη προετοιμασία των υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

« Ολόκληρος ο σκοπός της εκπαίδευσης
είναι να μετατρέψετε τους καθρέφτες σε παράθυρα.»
Sydney J.Harris