ΥΠΟΛOΓΙΣΜΟΣ
ΜΟΡΙΩΝ

H Προσπάθεια μιας ολόκληρης χρονιάς

Άριστη προετοιμασία των υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

«Η εκπαίδευση δεν είναι το πόσο έχετε δεσμευτεί στη μνήμη ή ακόμα και πόσα γνωρίζετε.
Είναι σε θέση να κάνει διάκριση μεταξύ όσων γνωρίζετε και τι δεν γνωρίζετε.» 
Αnatole France