Ιστορικο

ιστορικο
του φροντιστηριου

Τον Ιούνιο του 2005 οι καθηγητές Άρης Πολίτης , Θανάσης Ταμβάκης και Κώστας Πολίτης, που αποτελούν και τη σημερινή διεύθυνση του φροντιστηρίου , μετά από 10 χρόνια επιτυχημένης διδακτικής πορείας και έχοντας την απαιτούμενη εμπειρία δημιουργήσαμε το φροντιστήριο ΆΡΙΣΤΟΝ στο οποίο διδάσκονται μαθήματα όλων των τάξεων Γυμνασίου – Λυκείου – ΕΠΑΛ και όλων των μαθημάτων ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ – ΘΕΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ προσανατολισμού, φιλοδοξώντας να αποτελέσουμε το πρότυπο ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Από τα πρώτα χρόνια παρουσίας του ΆΡΙΣΤΟΝ στα φροντιστηριακά δρώμενα της πόλης , η εμπιστοσύνη και ικανοποίηση που έδειξαν οι μαθητές στο πρόσωπό μας, όπως και οι επιτυχίες εισαγωγής τους στα πανεπιστήμια, ενίσχυσαν το ΖΗΛΟ και την ΟΡΜΗ μας, ώστε να ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΜΕ το ΆΡΙΣΤΟΝ σαν το φροντιστήριο που παρέχει πραγματικά ποιοτική εκπαίδευση μέσα από την οργανωμένη λειτουργία του.

Οδηγούμε « ψηλά » τους μαθητές μας είτε είναι «άριστοι» είτε έχουν «αδυναμίες» που θέλουν να καλύψουν , γεγονός που αποδεικνύεται από τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας τους στις σχολές πρώτης προτίμησής τους.

φιλοσοφια

Έχουμε τη γνώση και τον τρόπο να βελτιωθείς

Φιλοσοφια
του φροντιστηριουΠοιοτική διδασκαλία των καθηγητών μας, για να μπορεί ο μαθητής μας να «κατανοεί και να μαθαίνει μέσα στη τάξη» και φιλική προσσέγγιση που τους καθιστά πραγματικούς συμπαραστάτες στην προσπάθειά του. Με ενθουσιασμό και αφοσίωση στο εκπαιδευτικό μας έργο , προωθούμε τη ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ των μαθητών μας , ώστε να τους ωθήσουμε να μάθουν πώς να μαθαίνουν αποφεύγοντας έτσι να «παπαγαλίζουν» «ακαταλαβίστικες» έννοιες και «μαγικές» μεθόδους αφομιώνοντας σωστά τη γνώση.

Με σκοπό να εμπνεύσουμε και να παροτρύνουμε τους μαθητές μας να μελετούν συστηματικά , στο ΆΡΙΣΤΟΝ εφαρμόζεται Σύστημα ελέγχου επίδοσης του μαθητή για κάθε μάθημα και για κάθε ημέρα διδασκαλίας στο φροντιστήριο. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται στην προσωπική καρτέλα του μαθητή , ενώ ενημερώνεται ο γονέας μέσω της γραμματείας , σε καθημερινή βάση εφόσον το επιθυμεί.

Σήμερα, μέσα σ' ένα μεταλλασσόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον , εμείς προβάλουμε τη διδακτική μας πληρότητα και μεταδοτικότητα, όπως και το σεβασμό και την αγάπη μας προς τους μαθητές, εμπνέοντάς τους τη συστηματική μελέτη ενώ στηρίζουμε τη δύσκολη προσπάθεια τους προς την επιτυχία. Εγγυόμαστε την επιτυχία κάθε μαθητή που θα ακολουθήσει με επιμονή και υπομονή τη διδακτική μας μεθοδολογία.

Αποτελούμε την αξιόπιστη επιλογή σας.

«Το ωραίο με τη μάθηση είναι ότι κανείς δεν μπορεί να στην πάρει πίσω.»