ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ
1o πεδίο

Άριστη προετοιμασία των υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

ΣΤΡΑΤΟΣ/ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

    Α/Α,ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
                                                                ΣΧΟΛΗ     ΠΟΛΗ  ΒΑΣΗ (ΜΟΡΙΑ)
   ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
      131,    875ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Θεσσαλονίκη          18.400
      130,    866ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Θεσσαλονίκη          18.325
       138,    869ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
     Αθήνα          17.625
       140,    872ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
    Αθήνα          17.425
       143,    871ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για Πυροσβέστες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
    Αθήνα          16.025
        139,    870ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αστυφυλάκων (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
   Αθήνα          13.625
 
 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

 

Α/Α, ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗΠΟΛΗΒΑΣΗ (ΜΟΡΙΑ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
141,    877ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Διάφορες17.975
142,    876ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Διάφορες16.850
 
 
 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ

 

Α/Α, ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗΠΟΛΗΒΑΣΗ (ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
144,    881ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
?     17.425
145,    882ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
?       15.700

«Το ωραίο με τη μάθηση είναι ότι κανείς δεν μπορεί να στην πάρει πίσω.»