ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ
4o πεδίο

Άριστη προετοιμασία των υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

ΣΤΡΑΤΟΣ/ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 
Α/Α, ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗΠΟΛΗΒΑΣΗ (ΜΟΡΙΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
691,    867ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Οικονομικό (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Θεσσαλονίκη18.350
697,    869ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Αθήνα17.625
699,    872ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Αθήνα17.425
693,    880ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Αθήνα17.025
702,    871ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για Πυροσβέστες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Αθήνα16.025
 
Α/Α, ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗΠΟΛΗΒΑΣΗ (ΜΟΡΙΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
692,    863ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Τρίκαλα15.825
694,    864ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ NAYTIKOY
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Αθήνα14.600
698,    870ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Αστυφυλάκων (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Αθήνα13.625
696,    817ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Σχολή Πλοιάρχων
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Διάφορες10.025
695,    818ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Σχολή Μηχανικών
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Διάφορες7.550
 
 
 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

 

Α/Α, ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗΠΟΛΗΒΑΣΗ (ΜΟΡΙΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
141,    877ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Διάφορες17.975
142,    876ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για Πολίτες)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Διάφορες16.850
 
 
 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ

 

Α/Α, ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗΠΟΛΗΒΑΣΗ (ΜΟΡΙΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
144,    881ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
?17.425
145,    882ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ)
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
?15.700

«Το ωραίο με τη μάθηση είναι ότι κανείς δεν μπορεί να στην πάρει πίσω.»