ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ
3o πεδίο

Άριστη προετοιμασία των υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

 

ΣΤΡΑΤΟΣ/ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Α/Α, Κωδικός
Μηχανογραφικού
ΣχολήΠόληΒάση (Μόρια) Εισαγωγής
535,    836ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Θεσσαλονίκη18.075
533,    831ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Ιατρικό (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Θεσσαλονίκη17.650
536,    846ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Θεσσαλονίκη17.450
534,    841ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Θεσσαλονίκη17.250
532,    851ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις
Αθήνα16.400
 

«Το ωραίο με τη μάθηση είναι ότι κανείς δεν μπορεί να στην πάρει πίσω.»